Facebook

L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament de la calor solar mitjançant l'ús de panells solars tèrmics.

 

El funcionament dels panells solars tèrmics és a través de conductes d’aigua situats dins les plaques solars que, connectats a un acumulador extern (que fa funció de termo) podem obtenir aigua calenta instantània per els diferents usos: escalfament d’aigua sanitària (ACS), escalfament d’aigua per a piscines, calefacció per terra radiant o climatització entre d’altres.

 

En funció de l'aplicació, s’haurà de utilitzar un tipus de col·lectors o panells solars tèrmics específic, així per l’escalfament d’aigua sanitària s’utilitzaran panells solars plans y col·lectors de tub de buit en zones especialment fredes.

Energia solar tèrmica

Energia solar tèrmica

Solar tèrmica

Energia solar tèrmica

Ronda Felanitx, 102 B de Manacor | T. 871 986 481 | hola@clubiomallorca.com